Hur fungerar en dränering i Borlänge – så genomförs dräneringen

När du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med din dränering i Borlänge kan du kontakta oss för mer information och boka ett kostnadsfritt platsbesök där vi utför en fuktmätning. Vi är specialister på dränering och markarbeten í Borlänge och kan erbjuda dig konkurrenskraftiga priser för din dränering.

När husgrunden släpper igenom fukt kan det bero på att dräneringen runt huset inte fungerar som den ska. Det är vanligt att det beror på att dräneringsrören har slammat igen eller att dessa har blivit skadade. Om dräneringen är utförd med tegel kan teglet komma att vittra sönder med tiden och därigenom så sipprar vattnet ut i marken istället och ta sig in i husgrunden. Om du har fukt i källaren eller om fastighetens dränering lades för över 30 år sedan bör du snarast genomföra en fuktmätning innan fukten tränger in och skapar akuta skador på fastigheten.

 

Hur fungerar en dränering i Borlänge?

Alla fastigheter har en dränering som ska föra bort vatten från fastigheten så att det inte tränger in genom husgrunden och skapar fuktskador eller frostskador. Dräneringen sker genom ett dräneringsrör som är full med hål så att vattnet kan rinna in i röret och sedan rinna vidare, iväg från fastigheten. Vatten kommer både underifrån, från grundvattnet, men även uppifrån, då det regnar eller då snön smälter. Förr i tiden använde man andra metoder och annat material då man dränerade fastigheter vilket uppskattas ha en livslängd på cirka 30 år. Dock finns det många faktorer som kan påverka livslängden. Som bland annat husets placering, dräneringsmetoder och väder.

 

Hur vet man att huset behöver ny dränering i Borlänge?

Man kan själv genomföra en kontroll av husets källare. Oftast brukar fuktskador visa sig genom att färgen på väggarna flagnar. Det kan också uppstå svarta fläckar på väggarna eller så kan man känna en unken lukt i källaren, oftast i textiler. I vissa fall kan det vara svårt att direkt se om det finns fuktskador och då kan det krävas en fuktmätning, vilket rekommenderas om husets dränering i Borlänge är äldre än 30 år. Vid en fuktmätning mäter man luftfuktigheten i inomhusluften men även luftfuktigheten i väggens material. Du kan använda formuläret på vår hemsida om du vill boka ett kostnadsfritt hembesök där vi genomför en fuktmätning och lämnar förslag på åtgärder.

 

Så genomförs en dränering

När man ska dränera om en fastighet behöver man gräva upp runt huset så att man frigör husets grund. Därefter tar man bort den gamla dräneringen och det markmaterial som omgärdat dräneringen. Sedan lägger man nya dräneringsrör som sedan omsluts med dels ett lager grus runt om och sedan en duk som filtrerar vattnet så att inte smuts förs med in i rören så att dessa slammar igen. Det är viktigt att man lägger ett ordentligt lager med grus så att det finns utrymme för vattnet att kunna rinna undan så att det inte sugs upp av matjorden. Slutligen lägger man isoleringsmattor på husgrunden så att inte fukt kan tränga igenom in i väggen. Därefter lägger man igen med nytt markmaterial och ser till att marken lutar från fastigheten så att vatten inte ansamlas vid husgrunden.

 

Kontakta oss för mer information

Gårdsmark är ett markföretag som erbjuder tjänster inom markarbeten som bland annat dränering i Borlänge. Vi kan erbjuda dig kostnadsfritt hembesök där en fukttekniker utför en mätning av luftfuktigheten i din fastighet och sedan lämna ett protokoll med förslag på åtgärder. Vi har en lång erfarenhet inom dränering i Borlänge och utför säkra och korrekta dräneringar som har en lång livslängd. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med din husdränering i Borlänge. 

Planerar du att dränera om ditt hus i Borlänge? Boka in ett kostnadsfritt hembesök redan idag!

Börja med att fylla i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan, så ser vi till att boka in ett personligt möte där du får träffa en av våra representanter.