Dränering i Borlänge

Dränering i Borlänge

Inför en Dränering i Borlänge kommer vi på Gårdsmark ut och gör en inspektion av huset. Där görs en bedömning huruvida det behövs dräneras eller inte. 


Dränering i Borlänge – så går det till

Steg ett vid en dränering

Bestämmer vi att det ska ske en dränering så grävs det ett dike runt huset. Det är bra om det grävs en eller två sidor åt gången för att undvika sättningar i husgrunden och att husets stabilitet riskeras. Diket är cirka en meter brett och är alltid minst en decimeter djupare än husets lägsta punkt.

Steg två vid en dränering

Om det redan finns en gammal dränering som ligger i marken tas den bort, snabbt och enkelt. När diket är grävt och har fått en hyfsad lutning läggs en markduk på botten och därefter läggs dräneringsrören.

Steg tre vid en dränering

Ska väggarna fuktisoleras är det nästa steg i arbetet. Det vanligaste att använda är isodrän med cellplast, pordrän och platonmattor, men vilket som passar bäst beror på husets förutsättningar.

Steg fyra vid en dränering

Sedan är det dags att fylla igen diket med grus längst ner mot röret. Bäst resultat blir det om det är grus hela vägen upp, men det går även att lägga tillbaka det uppgrävda materialet. Arbetet med att gräva dike, lägga duk och rör, isolera väggarna och gräva igen upprepas tills aktuella sidorna är klara.

Du hittar fler av våra artiklar på hemsida om dränering. 

Planerar du att dränera om ditt hus i Borlänge? Boka in ett kostnadsfritt hembesök redan idag!

Börja med att fylla i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan, så ser vi till att boka in ett personligt möte där du får träffa en av våra representanter.